Verhuurdersvermindering zo populair dat sluiten noodzakelijk is

Minister Ollongren is genoodzaakt om per 1 juli aanstaande de heffingsvermindering van de verhuurderheffing voor verduurzaming van huurwoningen (tijdelijk) te sluiten. Dit laat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer weten.

De heffingsvermindering van de verhuurderheffing voor verduurzaming van huurwoningen is een van de middelen van het Rijk om te zorgen voor een soepele overgang naar aardgasvrije woningen en om woningen op andere manieren te verduurzamen. De heffingsvermindering is sinds 1 februari 2019 aan te vragen door verhuurders. Hierbij moet de verhuurder wel een energieverbetering van de huurwoning van ten minste 3 labelstappen naar minimaal label B laten zien, om in aanmerking te kunnen komen voor de vermindering.

Verhuurders maken hier volop gebruik van, wat heeft geresulteerd in aanvragen van gezamenlijk € 94 miljoen voor verduurzaming van huurwoningen. Dit bedrag is dermate hoog, dat de minister genoodzaakt is om per 1 juli aanstaande tot (tijdelijke) sluiting over te gaan.

Vanaf 2022 is er een jaarlijks budget van € 104 miljoen beschikbaar voor de heffingsvermindering verduurzaming. Voor de eerste jaren is echter van een lager bedrag uitgegaan. Voor 2019 was €78 beschikbaar, voor 2020 ook €78 miljoen en voor 2021 €0 euro. Indien het bedrag voor 2019 is uitgeput, is het de bedoeling dat het aanvraagproces van heffingsverminderingen per eerste van het volgende kwartaal gesloten wordt. Dit is momenteel het geval.

Gezien het huidige tempo waarmee de aanvragen binnenkomen, wordt ervan uitgegaan dat voor 1 juli 2019 er zodoende veel aanvragen zijn dat het budget voor zowel 2019 als 2020 op is. Hierdoor zal de regeling op zijn vroegst op 1 januari 2022 opengesteld worden voor nieuwe aanvragen. Vanaf dan is er immers een jaarlijks budget beschikbaar.

Was je van plan om een aanvraag in te dienen? Doe dit dan voor 1 juli 2019. Het sluiten van de regeling heeft namelijk geen effect op de aanvragen, die voor deze datum zijn ingediend.

Bron: Ollongren, K.H. “Kamerbrief over Heffingsvermindering Verduurzaming.” Ministerie Van Binnenlandse Zaken En Koninkrijksrelaties, 19 april 2019.

Geef een antwoord