VPB daling minder dan aangekondigd

Al eerder werd er aangekondigd dat het hoge tarief in de vennootschapsbelasting (VPB) omlaaggaat. Tijdens Prinsjesdag bleek echter dat het minder ver omlaaggaat dan voorheen bekend gemaakt was.

Momenteel betalen ondernemingen, met een winst van meer dan € 200.000, 25% VPB. In de eerdere plannen werd aangekondigd deze ondernemingen in 2021 nog maar 20,5% aan VPB zouden hoeven te betalen. Nu blijkt echter dat het tarief voor 2020 gelijk blijft en in 2021 enkel naar 21,7% zakt.

Voor ondernemingen, met een winst van € 200.000 en minder, zal het VPB-tarief wel gewoon zo zakken zoals voorspeld. Waar deze ondernemingen momenteel nog 19% VPB betalen, zal dit in 2020 16,5% zijn en in 2021 nog maar 15%.

We hebben een tabel, opgesteld door de Ministerie van Algemene Zaken, toegevoegd, waarop overzichtelijk de wijzigingen van de tarieven staan weergegeven. Mocht u vragen hebben over wat dit voor u als ondernemer zal betekenen, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Bron: “Wijzigingen Vennootschapsbelasting.” Rijksoverheid, Ministerie Van Algemene Zaken, 17 september 2019.

Geef een reactie