Payrollwerknemers en oproepwerknemers krijgen betere positie

Voor payrollwerknemers en oproepwerknemers verandert n.a.v. de WAB ook een hele hoop. Zo krijgen payrollers een betere rechtspositie en moeten oproepwerknemers eerder een aanbod krijgen voor vaste uren.

Payrollers: gelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden
Tot 2020 viel de payrollovereenkomst volledig onder de regels van de uitzendovereenkomst. Vanaf 2020 zijn hier echter aparte regels voor opgenomen in de wet. In deze regels staat dat werknemers, die vanaf 2020 een payrollcontract krijgen, minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie dienen te krijgen, als werknemers die in dienst zijn van het bedrijf. In 2021 gaan payrollers er nog meer op vooruit. Dan krijgen ze namelijk recht op een goede pensioenregeling.

Oproepwerknemers: minimale oproeptermijn en vaste uren na twaalf maanden
Voor het oproepen van oproepwerknemers geldt vanaf 2020 dat de werkgever de oproepkracht minimaal 4 dagen van tevoren dient op te roepen voor werk. Als u als werkgever een oproep binnen 4 dagen afzegt, dient u de oproepwerknemer toch het loon, over de uren waarop hij was opgeroepen, uit te keren. Daarnaast moeten oproepwerknemers na 12 maanden een vaste arbeidsomvang aangeboden krijgen.

Bron: “Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): Wat Er Verandert Vanaf 1 Januari 2020.” Rijksoverheid, Ministerie Van Algemene Zaken, 13 december 2019.

Geef een reactie