Belastingplan 2021: belangrijkste maatregelen voor ondernemers

Versnelling van afbouw zelfstandigenaftrek 

De zelfstandigenaftrek van € 7.030 zal afgebouwd worden met €360  per jaar (en dus niet met € 250  per jaar) en dit tot en met 2027. 
Vanaf 2028 zal deze met € 390 afgebouwd worden en vanaf 2029 met € 110. 
In 2036 zal de zelfstandigenaftrek dan finaal €3240 zijn.  

Investeringskorting: tijdelijke invoer 

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) is een tijdelijke regeling waar ondernemers gedurende 2 jaar gebruik van kunnen maken om te investeren. Een gedeelte van deze investeringen kan in mindering gebracht worden bij de loonbelasting/premie volksverzekeringen.  

Exacte details inzake de BIK worden door de Belastingdienst en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland nog uitgewerkt 

Geef een antwoord