Salaris DGA

Voor 2021 is er opnieuw een stijging van het ‘gebruikelijk loon’ dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) in principe hoort te verdienen. In 2020 was dit nog € 46.000 euro, in 2021 is dit € 47.000. Indien er een omzetdaling heeft plaatsgevonden als gevolg van de coronacrisis kan ervoor gekozen worden om een lager gebruikelijk loon te hanteren voor de aangiften loonheffingen 2021. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. De belastingdienst zal deze voorwaarden in de loop van 2021 definitief maken.

   

Geef een antwoord