Vanaf 1 juli 2021 geen bijzonder uitstel belastingen meer

Vanaf 1 juli dienen bedrijven opnieuw op tijd hun belastingen te betalen. De afbetaling van de belastingschuld opgebouwd door de coronacrisis hoeft pas te gebeuren vanaf 1 oktober 2022, een jaar later dan eerst vastgelegd. Ook de aflossingstermijn voor deze schuld is verlengd, van drie jaar naar vijf jaar.

Vanaf 1 januari 2022 gaat de invorderingsrente van te laat betaalde belastingen naar 1 procent. Deze rente zal stap per stap opnieuw verhoogd worden naar de standaardrente van 4 procent, die vanaf 1 januari 2024 weer van kracht zal zijn.

Geef een antwoord