Tripost

Wij zoeken voortdurend naar nog betere oplossingen.  

Het gaat ook weer over

Het gaat ook weer over

Tjonge, wat zijn we met elkaar in paniek geraakt. Sociale quarantaine, op zich best wel even fijn. Stel je voor dat het straks voorbij is, moeten we weer op familiebezoek. Naar begrafenissen hoeven we niet, geen netwerkbijeenkomsten, geen lunches. Ondanks

Lees verder...

Coronacrisis: economische maatregelen

Het kabinet komt met maatregelen ten gevolge van de coronacrisis. Ondernemers met financiële problemen kunnen een tijdelijke voorziening voor 3 maanden, die door de gemeenten wordt uitgevoerd, aanvragen. Men kan een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen of financiële ondersteuning in de

Lees verder...

Coronacrisis: thuiswerken

Aangezien veel werknemers nu thuis werken, komen er natuurlijk vragen inzake een aantal vergoedingen die passen bij hun normaal werkpatroon. Nu is er natuurlijk sprake van een ander werkpatroon en dit heeft gevolgen voor de loonbelasting. Sommige vergoedingen en verstrekkingen

Lees verder...
Corona: Tripolis Task Force

Corona: Tripolis Task Force

Wij blijven niet bij de pakken zitten en hebben een Tripolis corona task force opgericht.
Deze task force zal alle berichtgeving inzake steunmatregelen en richtlijnen kort opvolgen zodat we kort op de bal blijven spelen en onze klanten kunnen bijstaan

Lees verder...