Tripost

Wij zoeken voortdurend naar nog betere oplossingen.  

Is de crisis al begonnen?

Is de crisis al begonnen?

Column door Rob Kusters.

De begroting
De Algemene Beschouwingen zijn achter de rug. Zelden leverde een begroting zo weinig discussie op. Er is zoveel begrotingsruimte dat elke politieke stroming zijn deel krijgt en de rust bewaart. Negatieve rente is weliswaar

Lees verder...
Middeninkomens

Middeninkomens

Een column van Rob Kusters

Onze minister van financiën Wopke Hoekstra heeft ze ontdekt: de middeninkomens. Ik vermoed dat het over mensen gaat. En dan nog wel mensen die een inkomen verwerven dat als middeninkomen wordt betiteld. Ofschoon er geen

Lees verder...